Taalkeuze

Deze site wordt standaard geladen in Barghs plat. Kun je dit niet lezen, kun je hieronder Nederlands kiezen

Jeugprogramma

ZAOTERDAG: 2 wèèk veur de carnaval

13.30 uur Pronkzitting XS in Laco sportcomplex, aanvang 13.30 uur.

CARNAVALSVRI-JDAG

Bezuch de Jeugprins en zien gevolg same met de grote Prins en zien hofholding alle schole.

19.49 tot 23.11 uur Carnavals Tienerparty bi-j zalecentrum "de Gracht"
De toegang is van 12 tot en met 15 jaor en legitimatie is verplich. Kaarte à € 3,- zun te koop bi-j Resto de Bongerd of bi-j Kachelhöltjes Party Pret.

CARNAVALSZAOTERDAG

09.30 uur Eucharistieviering in de Sint Pancratiuskerk.

10.41 uur Onthulling jeugmonument op 't Waskupenplein.

11.00 uur Oapening van 't jeugcarnaval in zalecentrum “de Gracht”.

13.15 uur Jeugprins en zien hofholding bezuuke buurte en straote.

CARNAVALSMAONDAG

14.11 uur Start kinderoptoch met meteen nao de optoch de uutreiking van de prijze.

CARNAVALSDINSDAG

12.30 uur Blagebal bi-j zalecentrum “de Gracht”.

14.30 uur Rommeloptoch: Vertrek vanaf zalecentrum “de Gracht” naor 't Waskupenplein waor de rommeloptoch begint.

15.11 uur Popverbrande op 't Waskupenplein; einde van 't jeugcarnaval.

Andere taal