Taalkeuze

Deze site wordt standaard geladen in Barghs plat. Kun je dit niet lezen, kun je hieronder Nederlands kiezen

Informatie jeuggevolg

Op dinsdag middag met de carnaval mik de jeugprins 'n end aan 't carnavalsjaor veur de jeug van Waskupenstad. Dit is ook zien letste officiële handeling as jeugprins.

In november installeert de old jeugprins de ni-je jeugprins. Op den dag wödt met de altied gezellige jeugpronkzitting namelijk de ni-je jeugprins en zien gevolg geprisenteerd. De jeugpronkzitting begint um 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur.

Umdat de ni-je jeugprins, adjudante, president en de res van 't gevolg in de november pronkzitting wodde geprisenteerd, zun de verkiezingen al meteen nao de zommervakantie. Opgève kan via deze site onder de tabjes Jeug en Aanmeldformulier Jeuggevolg (hol rèkening met de juuste groep waorin da-j volgend schooljaor zit). Vraog veur 't invulle wel eers efkes um toestemming van ow olders. Ook wodde d'r aanmeldingsformuliere op de basisschole verspreid.

't Ingevulde streukske (geldt ook veur de digitale aanmelding) mo-j veur maondag 12 september aanstaonde bi-j de veurzitter van de jeugcommissie afgève: Vincent Surenbroek, Witte Paters 39 te ’s-Heerenbarg.

Wi-j ook 's optreje met de pronkzitting, dat kan. Gèèf ow dan veur 14 september op bi-j de buutschool (Grandcafé de Peer). Informatie eûver oefen daotums en dat soort dinge volg dan nog via deze site d’Olde Waskupen en 't Montferland ni-js. 

Veur de olders / vezörgers:

De financiële bi-jdrage den d’Olde Waskupen beschikbaor stelt veur de jeugprins is op te vraoge bi-j de penningmeester van de jeugcommissie Micha Franck (06-22805364).
Van de olders van de jeugprins, adjudante en de jeugpresident wödt verwach dat zi-j met de carnavalsdage bi-j de jeugactiviteite aanwezig zun.
Aan 't adjudantschap zitte ook extra koste verbonde. De hoogte van dit bedrag wördt nao de verkiezing in eûverleg met de olders van de jeugprins en de penningmeester bepaold.

Veur alle eûverige functies geldt 'n bi-jdrage in de koste van € 30,-. Hierveur wödt ollie kind haos volledig vezörg met de pronkzittinge en de carnavalsdage.
Daarbi-j mo-j zelf nog wel zörg drage veur: witte maillots en witte handschoen veur de dansmarietjes, zwatte boks, zwatte schoen (gin spotschoen), wit eûverhemp met 'n strakke kraag en witte handschoen veur de vaandeldrager en de Raod van XI.
Nao de verkiezingen op woensdag 14 september krie-j, indien ollie kind gekoaze is, hier meer informatie eûver. 

Aanvullende informatie
Om jou een kleine indicatie te geven van wat het zijn van jeugdprins, adjudant of het deel uitmaken van het jeugdgevolg met zich mee brengt, geven wij hieronder een kleine toelichting.

Jeugdprins
Ben jij dadelijk de nieuwe jeugdprins? Dan breekt er een drukke tijd aanen het begint al direct na de verkiezing. De begeleiders van de jeugdcommissie stomen jou klaar voor de pronkzittingen en de carnavalsdagen. Je moet teksten leren en deze tijdens de pronkzittingen en het carnaval voordragen.

President
Als er ééntje is, die niet op zijn mondje gevallen is, dan is dat de president. Gedurende de pronkzitting wordt het hele programma door de president aan elkaar gepraat. De begeleiders van de jeugdcommissie begeleiden je intensief. Je trekt dagelijks op met de jeugdprins. Alleen tijdens de kinderoptocht begeleidt de president van d’ Olde Waskupen jou de optocht door. 

Adjudant
Als adjudant ben je de linker- en de rechterhand van de jeugdprins. Je staat hem met alles bij. Je staat dus overal met je neus vooraan bij en krijgt een serieuze taak toebedeeld. Een spreker hoef je niet te zijn, daar hebben we de jeugdprins en de president voor. 

Dansmarietje
Wees nou maar niet bang: als dansmarietje hoef je niet te kunnen dansen. Het mag natuurlijk wel. Nee, dansmarietjes zijn er om de prins te assisteren. Jullie gaan bij bijna alle gebeurtenissen met de jeugdprins mee. Hierdoor ervaar je carnaval op een manier, wat niet voor elk meisje is weggelegd.
Zo ben je de vrijdag voor het carnaval, het stralende middelpunt op alle basisscholen in Waskupenstad. Ook sta je tijdens de kinderoptocht voorop de prinsenwagen. 

Nar
Hiervoor hoef je niet persé, de lolbroek van je groep te zijn, al is een beetje humor nooit verkeerd. Net als de dansmarietjes, behoren jullie tot de hofhouding van de jeugdprins. Ook jij staat samen met de grote prins en zijn gevolg op de laatste wagen van de kinderoptocht. We kunnen jou verzekeren, dat is een hele belevenis. 

Vaandeldrager
De vaandeldrager is de leider van de groep. Jij gaat zo’n beetje overal in voorop. Samen met jouw prachtige nieuwe vaandel natuurlijk. De vaandeldrager laat zich dus niet zomaar uit het veld slaan.
Jij staat jouw mannetje (of meisje) , laten we maar zeggen. 

Raad van XI
In de Raad van XI kunnen zowel jongens als meisjes worden gekozen. De pronkzitting in januari staat in het teken van de prinspresentatie. Na deze presentatie worden ook de leden van de Raad van XI voorgesteld aan Waskupenstad. Hierna neem jij plaats op het podium. Een unieke plek om van het buutprogramma te genieten. Na de pronkzitting staan alle kinderen volop in de belangstelling ook vrijdags als jullie samen met de prins en zijn hofhouding de basisscholen bezoeken. Vooral maandag op de wagen samen met de echte mannen van de Raad van XI, blijft jou vast en zeker nog lang bij.
In de januari / februari pronkzitting werkt de Raad van XI samen met de rest van het gevolg mee aan de XS pronkzitting. Hier aan voorafgaand oefen je enkele keren op de zondagochtend.

Toch nog vragen? Bel de voorzitter van de jeugdcommissie Vincent Surenbroek, tel. 06-48885318.

Andere taal