Taalkeuze

Deze site wordt standaard geladen in Barghs plat. Kun je dit niet lezen, kun je hieronder Nederlands kiezen

Bezuuk de Waskuupoptoch

Wie zondag de Grote Optoch van carnavalsvereniging d'Olde Waskupen wil bezuuke is natuurlijk van harte welkom. Hier volgen enkele tips.

De optoch begint um 11 minuten eûver twee te trekke vanaf de Slotlaan in 's-Heerenbarg. Dit is de straot aan de Bèèkse of Stökkumse kant van 's-Heerenbarg.

Um vanaf den kant 's-Heerenbarg in te komme is vanaf circa 13.00 uur moeilijk, of gi-j mot niet tege 'n fikse wandeling opzien. Aan te raoje is 't um via Zeddam, via Ulf of via Duitsland naar 's-Heerenbarg te komme en de auto te parkere op 't industrieterrein Het Goor of bi-j de voetbalvelde van MvR aan de Van Heeklaan. Vandaor uut is 't enkele minuten lope naor 't parcours van de route en de binnestad.

Wie in de woonwijke geet parkere, ook 'n meugelijkheid um makkelijk naor de route of naor de binnestad te komme, wödt vriendelijk verzoch niet veur inritte te parkere en zo te parkere dat hulpdiensten eûveral goed bi-j könne.

Wi-j wensen iedereen vol kiekplezier.

De route van de Grote Optocht is as volg: Slotlaan, Peeskesweg, Stökkumseweg, Grindweg, Molenpoortstraot, Molenstraot, Marktstraot, Emmerikseweg, Plantsoensingel Zuid, Van Boetselaerstraot, Schoolstraot, plein eûver, Gruunestraot, Touwslagersbaan, Lengelseweg, Plantsoensingel Noord, Olde Deurekumseweg, Molenpoortstraot, Klinkerstraot, Emmerikseweg, Oldste Poortstraot, Markstraot, Molenstraot en De Bleik.

Andere taal