Taalkeuze

Deze site wordt standaard geladen in Barghs plat. Kun je dit niet lezen, kun je hieronder Nederlands kiezen

Protocol Commissie

De Commissie van Protocol besteet uut 't Bestuur, de Prins en de Veurzitter van de Raod van XI. De Commissie van Protocol zöt toe op de handhaving van gebruuke en tradities van de carnavalsviering zoas:

a. 't Vas stelle van de manier waorop Prins Carnaval te ’s-Heerenbarg en andere plaatse wödt ontvange.

b. De regeling en ontvangs van de Prins bi-j carnavalszittinge.

c. 't Vaststelle van de route en de manier van rondgaon langs de feeszale deur de Prins en de mededeling hiervan aan de betrokke zaalholders.

d. De manier, waorop de carnavalsfestiviteite wodde geholde.

e. De manier van deelname van de Prins en zien gevolg aan de optochte.

f. De regeling van de sluutingsplechtigheid.

g. Het op de hoogte brenge van Prins Carnaval en gevolg eûver welke take zi-j geach wodde te vervulle en de manier waorop zi-j geach wodde invulling aan deze take te gève.

Andere taal