Taalkeuze

Deze site wordt standaard geladen in Barghs plat. Kun je dit niet lezen, kun je hieronder Nederlands kiezen

Optoch Commissie

De Optochcommissie het tot taak:

a. 't Stimulere van 't met doen aan alle optochte en 't gève van de meugelijkheid tot inschrieving daorveur.

b. 't Make van 't route- en tiedschema van de optochte in samewarking met gemeentewarke en de plietsie.

c. 't Bepale van de maximumafmètinge van de wages in samespraak met de plietsie.

d. 't Aanstelle van 'n leider en assistente bi-j de optochte en 't ontwerpe van 'n taakumschrijving van deze functionarisse.

e. 't Zo gevarieerd meugelijk samestellen van de optochte.

f. 't Uutgève van volgnummers aan de deelnemmers aan de optochte.

g. 't Samenstelle van de jury en 't op de hoogte brenge van de jury zodat zi-j de deelnemmers könne beoordele.

h. 't Handhave van de orde en veiligheid met de optochte in samewarking met de plietsie.

i. De aanwiezing van de chauffeurs veur de verenigingswages en 'n goeie instructie van deze minse.

Andere taal