Taalkeuze

Deze site wordt standaard geladen in Barghs plat. Kun je dit niet lezen, kun je hieronder Nederlands kiezen

Zaal- en Receptie Commissie

De Zaal- en Receptiecommissie organiseert en begeleidt 't plaatsbesprèke veur de te holde pronkzitting in november en belas zich met de indeling van de zaal en de aanwiezing van de  plaatse aan 't publiek. Dit wark, met uitzondering van 't plaatsbesprèke, voere zi-j ook uut veur de te holde Pronkzitting XL den jaarlijks geholde wödt op de za0terdag, 2 of 3 wèèk veur carnaval. Zi-j is ook verantwoordelijk veur 't handhave van de orde en veiligheid met de pronkzittinge. 't Bestuur van de vereniging blif eindverantwoordelijk. De receptie op de vri-jdagaovond, veurafgaond aan 't Carnaval, op 't Stadhuus wödt deur eur georganiseerd en begeleid.

Andere taal