Taalkeuze

Deze site wordt standaard geladen in Barghs plat. Kun je dit niet lezen, kun je hieronder Nederlands kiezen

Dansgardes Commissie

Onder de Commissie Dansgardes vallen alle binnen de vereniging functionerende dansgardes, alsmede het funkenmariechen. De zakelijke leiding berust bij de hiervoor aangewezen voorzitter. a. Hij is belast met het treffen van maatregelen, die ertoe leiden, dat de dansgardes voldoen aan de daarvoor te stellen artistieke en carnavalistische kwaliteiten. b. Hij zorgt ervoor, dat de choreografische leiding in goede en deskundige handen is. c. Hij zorgt voor een goed beheer van de aan de dansgarde beschikbaar gestelde kleding. d. Jaarlijks, bij voorkeur in de maand april, wordt een vergadering belegt met het bestuur en de leidsters van de diverse gardes, om de gang van zaken te evalueren.

Andere taal