Taalkeuze

Deze site wordt standaard geladen in Barghs plat. Kun je dit niet lezen, kun je hieronder Nederlands kiezen

Buuteland Commissie

De commissie Buuteland besteet uit alle leje van de Hoge Raod en uut alle old-bestuursleje. De buutelandcommissie het tot taak; a. 't onderholde van contacte met verenigingen buute Waskupenstad b. 't promote van de oapenbare carnavalsviering buuten Waskupenstad c. op verzuuk van 't bestuur, bezuuke van recepties, pronkzittinge en andersoortige evenemente waor 'n afvaardiging van CV d'Olde Waskupen gewens is. d. De commissie brink aan de algemene lejen vergadering verslag uut eûver de bezuuke die aan bevriende (carnavals)vereniginge zun gebrach.

Andere taal