Motto 2024

DAOR DOE-J 'T VEUR

Protocol Commissie

De Commissie van Protocol bestaat uit het Bestuur, de Prins en de Voorzitter van de Raad van Elf. De Commissie van Protocol ziet toe op de handhaving van gebruiken en tradities der carnavalsviering zoals:

a. Het vaststellen van de wijze waarop Prins Carnaval te ’s-Heerenberg en andere plaatsen zal worden ontvangen.

b. De regeling en ontvangst van de Prins bij carnavals-zittingen.

c. Het vaststellen van de route en de wijze van rondgang langs de feestzalen door de Prins en de mededeling hiervan aan de betrokken zaalhouders.

d. De wijze, waarop de carnavalsfestiviteiten zullen worden gehouden.

e. De wijze van deelname van de Prins en zijn gevolg aan de optochten.

f. De regeling van de sluitingsplechtigheid.

g. Het instrueren van Prins Carnaval en gevolg over welke taken zij geacht worden te vervullen en de wijze waarop zij geacht worden invulling aan deze taken te geven.