Motto 2024

DAOR DOE-J 'T VEUR

Optocht Commissie

De Optochtcommissie heeft tot taak:

a. Het stimuleren van de deelneming aan alle optochten en het geven van gelegenheid tot inschrijving daarvoor.

b. Het samenstellen van het route- en tijdschema der optochten in samenwerking met de dienst gemeentewerken en de politie.

c. Het bepalen van de maximumafmetingen der wagens in samenspraak met de politie.

d. Het aanstellen van een leider en assistenten bij de optochten en het ontwerpen van een taakomschrijving van deze functionarissen.

e. Het zo gevarieerd mogelijk samenstellen van de optochten.

f. Het uitgeven van volgnummers aan de deelnemers der optochten.

g. Het samenstellen van de jury en het instrueren van de jury ten behoeve van de beoordeling der deelnemers.

h. Het handhaven van de orde en veiligheid tijdens de optochten in samenwerking met de politie.

i. De aanwijzing van de chauffeurs voor de verenigingswagens en de adequate instructie van deze personen.