Motto 2024

DAOR DOE-J 'T VEUR

Technische Commissie

De Technische Commissie heeft tot taak:

a. Het technisch uitwerken en uitvoeren van ideeën voor de openbare carnavalsviering.

b. Het zonodig geven van technische voorlichting aan de deelnemers der optochten. Het technisch uitvoeren of doen uitvoeren van ideeën welke op initiatief van een der commissies of door het bestuur aan haar worden voorgelegd.

c. Het in nauw overleg met de buutcommissie uitwerken van ideeën voor de prinsenpresentatie.

d. Er zorg voor te dragen, dat de verenigingswagens in goede staat verkeren voor de deelname aan de optochten.

e. De vervaardiging van de te verbranden poppen en ziet er op toe, dat deze klokslag 24.00 uur op de carnavalsdinsdag wordt ontstoken. Voor de jeugd geldt dat de pop dinsdagmiddag rond 15.00 uur wordt ontstoken. In overleg met de brandweer en de overheid wordt de plaats van het popverbranden bepaald en worden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen.

f. Het ontwerpen en aanbrengen van een sfeervolle zaalversiering ten behoeve van de pronkzittingen en tevens de zorg voor een verantwoorde opslag van de versieringsmaterialen.

g. De bewaking van de brandveiligheid tijdens de pronkzittingen.