Motto 2024

DAOR DOE-J 'T VEUR

Pers en Propaganda Commissie


De Pers en Propaganda commissie heeft tot taak:

a. Het verzorgen van publiciteit voor de ’s-Heerenbergse carnavalsviering in de ruimste zin van het woord.

b. Het winnen van zoveel mogelijk honoraire leden.

c. Het benaderen van bedrijven, instellingen en personen met het doel vaste bijdragen voor de vereniging te verkrijgen.

d. Het opstellen van advertenties, drukwerken en affiches voor de carnavalsactiviteiten.

e. Het verzorgen van een Carnavalskrant met als verspreidingsgebeid tenminste de voormalige gemeente Bergh.

f. Het verzorgen en actueel houden van de website van de vereniging.

g. Het inzetten van sociale media om verdere bekendheid te geven aan nieuws uit de vereniging.

h. De uit de commissie te benoemen woordvoerder is gehouden slechts de standpunten of mening van de commissie, dan wel de vereniging te verkondigen. De voorzitter van de vereniging heeft namens het bestuur ten allen tijden de bevoegdheid standpunten dan wel meningen naar buiten uit te dragen, mits deze in generlei de vereniging of zijn leden schaden.