Motto 2024

DAOR DOE-J 'T VEUR

Beheer Roerende- en Onroerende Zaken Commissie

De Commissie Beheer Roerende en Onroerende zaken is verantwoordelijk voor het beheer en in goede staat houden van de Gerrit Heuvelinghal en alle zich daarin bevindende roerende zaken. Met name betreft dit: a. de toegang tot het pand, i.c.m. het sleutelbeheer; b. het beheren van het gebouw c. het beheren van de machines d. het beheren van de gereedschappen Met betrekking tot de roerende zaken wordt een inventarislijst bijgehouden, welke onder beheer is van de Voorzitter van de Commissie. Alleen met toestemming van de Voorzitter van de Commissie mag gebruik worden gemaakt van machines en/of gereedschappen in leengebruik. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid en verzekering.