Motto 2024

DAOR DOE-J 'T VEUR

Buitenland Commissie

De commissie Buitenland bestaat uit alle leden van de Hoge Raad alsmede uit alle oud-bestuursleden. De buitenlandcommissie heeft tot taak; a. het onderhouden van contacten met verenigingen buiten Waskupenstad b. het promoten van de openbare carnavalsviering buiten Waskupenstad c. op verzoek van het bestuur, bezoeken van recepties, pronkzittingen en andersoortige evenementen waar een afvaardiging van CV d'Olde Waskupen gewenst is. d. De commissie brengt aan de algemene leden vergadering verslag uit over de bezoeken die aan bevriende (carnavals)verenigingen zijn gebracht.