Skip to main content

Het is weer carnaval over

Dagen
:
Uren
:
Minuten
:
Seconden

Motto 2025

't LUP

Reglement buutschool

Hier de reglementen voor alle deelnemers.

 1. Geoefend wordt zondag’s vanaf 09.30 tot circa 10.30 uur - plaats n.t.b.. De daadwerkelijke datums worden bekend gemaakt via het Montferland Nieuws en op de buutschool. Tijdens deze oefenochtenden staan de medewerkers van de buutcommissie klaar om te helpen met de acts die men wil doen.
 2. Wil men meedoen aan de buut dan dient men zich tijdens de eerste oefenochtend aan te melden. Of vooraf digitaal. Gezien het grote aantal aanmeldingen de laatste jaren kan het voorkomen dat groepjes moeten worden gesplitst dan wel samengevoegd om hiermee iedereen een plek op het podium te kunnen geven.
 3. De buutschool heeft geen minimum leeftijd. De kinderen kunnen tot hun 16e meedoen met de buutschool. In overleg met ouders / verzorgers kan bepaald worden of erg jonge kinderen al wel geschikt zijn om op te treden.
 4. Eventuele dansjes die gebracht worden kunnen alleen als daar ook bijvoorbeeld een playback act aan verbonden zit. Dansen op muziek wordt uitsluitend door het funkenmariechen, de mini- en de jeugddansgardes opgevoerd.
 5. De buutschool heeft een zeer sterke voorkeur voor het brengen van stukjes in het ’s-Heerenbergs dialect. Desgewenst kan voor het omzetten van teksten vanuit ABN naar het ’s-Heerenbergs dialect worden aangeklopt bij de buutcommissie.
 6. Eenieder die meedoet wordt geacht elke oefenochtend aanwezig te zijn. Het is verplicht minstens 2 keer (exclusief de generale) de act met voltallige bezetting op een oefenochtend voor te dragen. De dansgardes vormen hierop een uitzondering.
 7. De medewerkers van de buutschool hebben de mogelijkheid om, indien niet wordt voldaan aan punt 6 de act van het programma te verwijderen. Ook wordt bij onvoldoende kwaliteit van de buut (na beoordeling van de leden van de buutcommissie) in overleg getreden met de ouders / verzorgers met het dwingende advies, de buut geen doorgang te laten vinden. Gelukkig komt dit slechts zelden voor.
 8. Om de toneelknechten en de muziek op een juiste wijze te informeren moet een formulier worden ingevuld dat tijdens de tweede of derde oefenochtend wordt uitgereikt. Ook kan men op dit formulier je wensen invullen aangaande de indeling (attributen) op het podium. Dit formulier is belangrijk en dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Na de generale worden geen wijzigingen meer doorgevoerd.
 9. Zaterdag voor de pronkzitting is de generale. De locatie wisselt en wordt aan eenieder tijdig bekend gemaakt. Het is verplicht om op deze middag aanwezig te zijn. We oefenen daar volgens de door de buutcommissie bepaalde volgorde van het programma. Hier dient u rekening mee te houden. Om de kinderen te laten wennen wordt het op prijs gesteld als iedereen die middag de gehele middag aanwezig is. Tijdens de generale worden de kinderen verwacht in de kleren van het optreden met de pronkzitting.
 10. Zaterdagmorgen voor de pronkzitting is de generale van 10.00 tot 11.00 uur in de sporthal. Ook hier wordt door iedereen volgens de door de buutcommissie bepaalde volgorde van het programma geoefend.
 11. Zaterdagmiddag de dag van de pronkzitting start om 12.30 uur het schminken en aankleden. Voor de deelnemers van de buut gebeurt dit in de kleedkamer in het achterste deel van de sporthal (voor de dansgarde en prinspresentatie zijn aparte kleedkamers). De leden van de buutschool schminken de kinderen zelf. Mocht het zo zijn dat de ouders / verzorgers de kinderen zelf willen schminken dan zal dit thuis moeten gebeuren. Indien dit het geval is verzoeken wij u dit bij de buutschoolmedewerkers vroegtijdig aan te geven zodat men daar rekening mee kan houden.
 12. De pronkzitting begint om 13.30 uur. De deelnemers komen 2 nummers van te voren achter in de zaal. Vanaf daar worden ze door de leden van de buutschool verder begeleid naar de zijkant van het podium. Hier worden ze na hun optreden ook weer opgevangen en ze terug kunnen keren naar hun ouders / verzorgers.
  Let op! Er komt nog een finale dus dan is het de bedoeling dat alle deelnemers 2 nummers van te voren achter in de zaal weer klaar staan.
 13. Bij deelname aan de buutschool gaat men akkoord met publicatie van de act op sociale media.


Aandacht voor het volgende:
Voor de bühne staat al jaren een trap die graag wordt bevolkt door de kinderen. We willen u erop wijzen dat dit, onder andere om veiligheidsredenen, niet is toegestaan en verzoeken u dan ook uw kind gedurende de pronkzittingen van de trap te houden.

Ook wordt door ouders gefilmd vanuit het gangpad en of direct voor het podium waardoor de andere bezoekers het zicht op het podium wordt ontnomen. Om dit probleem te voorkomen is het nemen van foto’s en het filmen uitsluitend toegestaan vanaf de zijkant van de zaal.

Nog een tip!!
Probeer eerst de karaoke of instrumentale versie van een liedje te krijgen voor dat er een tekst gemaakt wordt. Dus geen meezingnummers. Hiermee voorkom je teleurstellingen als het verkrijgen van een instrumentale versie toch niet mocht lukken.

Hiervoor zijn speciale website’s beschikbaar waar liedjes voor een paar euro gedownload kunnen worden, bijvoorbeeld: www.midifile.nl

De medewerkers van de buutschool staan voor jullie klaar om te begeleiden en wensen jullie heel veel plezier en succes bij de pronkzitting.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn kunnen jullie altijd op één van de oefenochtenden bij ons terecht.

Groet de medewerkers van de buutschool.