Skip to main content

Het is weer carnaval over

Dagen
:
Uren
:
Minuten
:
Seconden

Motto 2025

't LUP

Algemeen carnavalsprogramma Waskuupstad

Bekiek hieronder 't programma um alvas 'n indruk te kriege van de mooiste dage van 't jaor:

 VRI-JDAG

Jeugprins en zien gevolg bezuuke same met de grote prins en zien hofholding eûverdag alle schole. De bezuuktied wödt deur de Prins aan de desbetreffende schole bekend gemaak.

18.55 uur:  Samekoms in eetcafé de Gracht.

19.20 uur:  Vertrek met harmonie Crescendo naor 't Stadsplein.

19.30 uur:  Onthulling van ‘t centraal monument op 't Stadsplein en uutreiking van de onderscheidinge ‘Commandeur in de Orde van d’Olde Waskupen’.

19.49 uur:  Alcoholvri-je carnavals tienerparty veur 12 tot en met 15 jeurige en basisschoolleerlinge van groep 8 in Grandcafé de Snor tot 23.11 uur.

19.49 uur: Feesspektakel vanaf 16 jaor in de Waskuuptempel op de Bleik tot 02.00 uur.

20.01 uur:  Receptie veur geneudigde in de centrale hal ‘Hof van Hedel’ in zörgcentrum St. Gertrudis en uutreiking van de onderscheiding ‘Ridder in de Orde van de Berghse Kei’.

21.11 uur:  End van de receptie.

ZAOTERDAG

09.30 uur:  Eucharistieviering in de St. Pancratiuskerk. De carnavalsmis wödt veurgegaon deur Pastoor Pastoor Marc Oortman, met zang van de Eternal Singers en muziek van Awesome.

10.30 uur:  Onthulling van ‘t Jeugmonument op 't Stadsplein deur de Jeugprins.

10.41 uur:  Oapening Jeugcarnaval met grote happening in eetcafé De Gracht tot 12.00 uur.

13.00 uur:  Bezuuk aan diverse buurte en straote in Waskuupstad deur bestuur, old prinse en bei-je hooghede.

In de aovend fees en muziek met verschillende artieste, dj's en bands in alle feeslocaties in de stad. Sluuting um 02.00 uur.

ZONDAG

9.00 uur: Meugelijkheid um te ontbijte in de Waskuuptempel veur de deelnemmers aan de optoch. Opgave verplich via www.waskuuptempel.nl).

10.30 uur:  Aankoms op de Residentie van de Prins zien hofholding, Raod van XI en ‘t bestuur.

11.11 uur:  Vlaghijse bi-j de Residentie van de Prins.

12.30 uur:  Opstelle veur de Grote Optoch op De Bleik en Slotlaan. Aanri-je via de Molepoortstraot. 

14.11 uur:  Vertrek van de optoch vanaf de Slotlaan dwars deur de stad.
D’rek nao de optoch, um 0ngeveer 16.49 uur, bekendmaking van de prijze op 't bordes veur Stadhuus.
Fees en muziek in alle zale en kroege.

02.00 uur:  Sluuting.

MAONDAG

09.00 uur:  Frühschoppe in alle zale en kroege.

13:00 uur:  Opstelle van de Kinderoptoch op de Stökkumseweg. Aanri-je via de Bleik / Slotlaan.

14.11 uur:  Start van de Kinderoptoch vanaf de Stökkumseweg.
D’rek nao de optoch bekendmaking van de prijze op ’t bordes veur 't Stadhuus.
Fees en muziek in alle zale en kroege.

02.00 uur:  Sluuting.

DINSDAG

09.45 uur:  Verzamele van bei-je prinse en hun gevolg bi-j Restaurant HJ'57.

10.00 uur:  Bezuuk aan 't verzörgingshuus Gertrudis deur de Prinse met hun gevolg. 

11.33 uur:  Verzamele van de "super-carnavaliste" bi-j ‘t Cafetaria Litjes veur de Prestatietoch en de Prestatietoch XS.

12.11 uur: Start van de Prestatietoch en de Prestatietoech XS.

12.41 uur:  Jeughappening in eetcafé de Gracht met de Prinse en hun gevolg.

14.30 uur:  Start Rommeloptoch vanaf 't Stadsplein.

15.11 uur:  End van de Rommeloptoch op 't Stadsplein met aansluutend popverbrande veur de jeug.
't Fees met muziek in alle zale en kroege geet nog effe deur. 

24.00 uur:  Popverbrande: plechtig slot van Carnaval op 't Stadsplein.

VERKEERSREGELING 

De verkeersumlegging wödt naor bevind van zake telkes deur de plietsie aangegève. De tijdelijke parkeerverboaje gelde veur de hele route van de grote- en de kinderoptoch. De parkeerplaatse wodde aangegève deur de plietsie. Gi-j mot de regels die betrekking hebbe op de geplaatste verkeersbodde strik opvolge.

DEELNEMMERS AAN DE OPTOCHTE

Iedereen mot de opstelplaats aan de Slotlaan uutsluutend via De Bleik bereike. Bi-j Restaurant HJ'57 kriege alle deelnemmers, wages of groepe ’n nummer (vanaf 12.30 uur). Wiejer dient elke deelnemmer de gegève veurwaarde op te volge.

VERKOOP GRUUNE KAARTE

Op woensdag veur de carnaval wödt iedereen in de gelègenheid gesteld um gruune kaarte af te hale bi-j Grand Café De Snor, van 19.00 uur tot 20.30 uur. Op deze kaarte steet ‘t start-vaknummer van de optoch vermeld. De kaart kos € 0,50 per persoon.

Veur de kinderoptoch motte ook gruune kaarte wodde opgehaald. De kaarte veur de kinderoptoch zun gratis.

UUTREIKING VAN DE PRIJZE

De prijsuutreiking veur bei-je optochte is op zondag 10 maart 2024 tusse 13.00 uur tot 18.00 uur in Kultuurhuus Heitkamp.

TREKKING GROTE CARNAVALSLOTTERI-J

De digitale trekking van de grote Carnavalslotteri-j is op zaoterdag nao de carnaval. Prijswinnaars kriege 'n persoonlijk, per email, bericht. Controleer ook effe ow spambox.
In de e-mail steet beschreven hoe en wanneer de gewonne prijs kan wodde opgehaald. 
Nog niet in 't bezit van lotte, koop ze dan veur de trekking via www.waskupen-loterij.nl

MASKERADE

Met inachnèming van de onderstaonde veurwaarde is maskerade toegestaon:

A. in de optoch: Maskers drage is toegestaon aan minse, die in ‘t bezit zun van ‘n gruune deelnemmerskaart.
B. op straot: ‘t Is toegestaon van 10.00 uur tot 21.00 uur gemaskerd eûver straot te lope as de gruune deelnemmerskaart zichtbaor gedrage wödt.
C. in de zale: ‘t Is toegestaon van 18.00 uur tot 21.30 uur gemaskerd in de za(a)l(e) te zun, a’j in het bezit bun van de gruune deelnemmerskaart.
De demasqué’s vinde eûveral plaats um 21.30 uur.

EHBO POSTE

D’r zulle met de grote optocht drie EHBO poste zun, deze zun duudelijk zichtbaor deur middel van ‘n grote EHBO vlag op de volgende plaatse: hoek Grintweg/Stökkumseweg, bi-j ‘t monument en op de hoek Emmerikseweg/Plantsoensingel Zuid. Bi-j eventuele calamiteite ku-j beroep doen op leje van de optochcommissie, of plietsie ter plekke.

JURY OPTOCHTE

De optochtdeelnemmers wodde beoordeeld op 3 punte:

A. Gedrag op de wage. - B. ‘t Carnavaleske. - C. De technische uutvoering.

De leje van de optochcommissie en de opgegève begeleidingspersone van de wage of groep zun kenbaor aan jacks met het opschrif ‘Optochcommissie d’Olde Waskupen’. De aanwieziginge van deze persone diènt iedereen krek op te volgen. Ook hebbe dizze minse ‘t rech ow wiejere deelnemming aan de optoch te verbièje.

ROUTE GROTE OPTOCH OP ZONDAG

Opstelle en vertrek Slotlaan, rechs Peeskesweg, links Stökkumseweg, rechs Zeddamseweg, rechs Molenpoortstraot, Molenstraot, Marktstraot, Oldste Poortstraot, Emmerikseweg, links Emmeriks Gengske, rechs Gruunestraot, links Reeperbahn, rechs Lengelseweg, links Plantsoensingel Noord, links Olde Deurekumseweg, Molepoortstraot, Molestraot. End van de optoch veur 't stadhuus, wages deurri-je en ontbinde via de Markstraot.

ROUTE KINDEROPTOCH OP MAONDAG

Opstelle en vertrek de Bleik, Slotlaan, Oaliemöl, rechs Stökkumseweg, rechs Zeddamseweg, rechs Molenpoortstraot, Molenstraot, Marktstraot, Oldste Poortstraot, Emmerikseweg, links Emmeriks gengske, rechs Gruunestraot, Kleine Nekkum, links Lengelseweg, via Stendermolen links Molenpoortstraot, Molenstraot. End van de optoch veur 't stadhuus, wages deurri-je en ontbinde via de Markstraot.

ROUTE ROMMELOPTOCH OP DINSDAG

Opstelle en vertrek vanaf ‘t Waskupenplein, links Molenstraot, Marktstraot, Oldste Poortstraot, Emmerikseweg, links Emmeriks Gengske, rechs Gruunestraot, links Reeperbaan, links Lengelseweg, Molenpoortstraot, links 't Stadsplein, end van de optoch met aansluutend popverbrande veur de jeug.